Facebook

Nu finns sharpweaponcenter på facebook.

Gå gärna med genom att gilla.

Länk till facebook sidan klicka här

Annonserna
Translate

HITLERJUGDEN DOLK M/1936

Hitlerjugend dolk

Detta var Hitlers egna scoutkår för blivande officerare i armen. Dom bars vid deras möten samt på parader som förekom ofta med Hitler i spetsen. Dessa barn/ ungdomar blev senare s.k. SS och SA trupperna i Hitlers egna säkerhetsarme plus hans egna livgarde.   
Författare: Stefan på sharpweaponcenter